WIC1- reläskyddsserien

WIC1 reläskyd är en serie relä som inte behöver någon försörjningsspänning. Den tar sin energi från strömtransformatorerna.
Reläet är ägnat för överström- och kortslutningsövervakning. Man kan ställa reläet för fasta utösningstider eller efter valda kurvor.
Strömtransformatorerna för reläet är speciellt lindade. Det går inte att använda standardströmtransformatorer. 

Reläet inklusive strömtransformatorerna är ett prisvärt paket.