Tiresca enfasisolerad skena

Huvudet består av en rund tapp av aluminium eller ett rör av legering EN AW-6101BT7 som ligger direkt över TIRESCA ®.
Isoleringen är tillverkad av epoxiharts som hälls i vakuum.
Isoleringsområdet är hela längden av skenan som är ett korrugerat rör inneslutet i plast. Detta skyddande skikt ger en effektiv barriär mot inträngning av fukt och är resistent mot UV-strålar. 
Anslutningarna av transformatorer och kablar är av två delar som avskärmar och skyddar.

Främsta fördelarna med TIRESCA ® skensystem:
- Komplett säkerhet mot faskortslutning orsakade av djur, 
  eller metalliska element
- Betydande minskning av fasintervall fas-fas / fas-jord
- Anpassningsförmåga till alla miljöer och konfigurationer för befintliga och nya anläggningar
- Alla skenor är isolerade på fabriken och elektrisk kontrollerade
- Systemet är UV-resistent och resistent skydd som garanteras under svåra miljöförhållanden (stormar)
- Det tvådelade skalet tillåter kontroll av elektriska kopplingar
- Medellivslängden är minst 30 år