Strömtransformatorer 3-36 kV


Strömtransformatorer med en eller flera kärnor 6 / 12 / 24 / 36 kV

Finns även i utomhusutförande, kontakta oss för mer information
Vi lagerhåller med mätkärna 0,2s
Finns på lager för omgående leverans
Sekundärt eller primärt omkopplingsbara
Med flera kärnor, t. ex. en mätkärna klass 0,2s samt en reläkärna 5P15
DIN standard

Måttblad. Vanligaste typerna enligt nedan produktblad. Det finns en mängd specialutförande, kontakta gärna oss!

  1. IGW12C1.pdf
  2. IGW12och24D2.pdf
  3. IGW24B2.pdf
  4. IGW24D2.pdf
  5. IGW12AB utan fotplatta.pdf
  6. IGW12AB med fotplatta.pdf

Åtdragningsmoment för de elektriska anslutningarna

  Dimension Åtdragningsmoment Gäller för
Primäranslutning M12 40 Nm Strömtransformator
Primäranslutning M10 20 Nm Spänningstransformator
Primärkloss för omkopplingsbar M8 10 Nm Strömtransformator
Jordningsskruv M8 8  Nm Strömtransformator
Sekundäranslutning M5 2 Nm Strömtransformator

 

Uttagsmärkning och schema för typ IGW 
All uttagsmärkning följer IEC och Svensk Standard
 

  Strömtransformatorer kan vara primärt omkopplingsbara eller sekundärt omkopplingsbara eller både och.  
           

Märkning

Primärsidans anslutningar är märkt med P1 och P2
Sekundärsidans anslutningar är märkta med S1, S2 och S3 osv. om t.ex. fler uttag finns på samma kärna.
Ingår mer än en kärna så skriver man kärnans nummer framför bokstaven S exempelvis  2S1-2S2 för kärna 2 osv.
 
     

Primär omkoppling

I Sverige är det vanligast att strömtransformatorerna av typ IGW  är omkopplingsbara på primärsidan, d.v.s högspänningssidan.
Omkoppling sker med en, alternativ två, kortslutningsklossar
För den lägre omsättningen sätts båda klossarna på varandra och förbinder anslutningarna C1 - C2
För den högre omsättningen skall ena klossen ligga mellan 
P1 - C1 och den andra mellan P2 - C2
           

Sekundär omkoppling

Sekundär omkoppling innebär att man på sekundärlindningen har ett antal uttag 
Sekundärmärkningen är för kärna 1 exempelvis 1S1 - 1S2 nästa omsättning är 1S1 - 1S3 och nästa 1S1-1S4 osv.
Första siffran används om man t.ex har fler kärnor i samma strömtransformator.
OBS ! Uttag för ej använd strömomsättning skall lämnas öppna d.v.s. skall ej jordas eller byglas.