Ledningsbörda-Beräkning

Ledningsbörda - Beräkning

Öppna eller spara ner excel beräkningsprogram här

 

Observera att bördan från det ni ansluter tillkommer.
Nedan finns några vanliga värden angivna:
Elmätare, elektronisk < 0,2 VA
Reläskydd, elektronisk < 0,2 VA
Visarinstrument, analogt < 0,5 VA
Bimetallsrelä ca. 4 VA
Mekanisk Elmätare ca. 2,5 VA