Kabelströmtransformatorer för mät-/reläkärnor

Produktbroschyr för GSA
 

Kabelströmtransformatorer för inom- och utomhusutförande

Kabelströmtransformator typ GSA, med en eller flera kärnor
Oberoende av spänning vid isolerad kabel
Hål upp till 400mm
Kan levereras med uttagslåda i IP54
Vi lagerhåller transformatorer för bl.a. jordfelsskydd
Kan fås omkopplingsbara


 

Efter monteringen kan en kontrollmätning göras på följande sätt:

Förvissa er om att den kabeln som strömtransformatorn är monterad kring är spänningslös och ej bildar en sluten krets. På märkskylten finns angivet ett spänningsvärde för U0 och ett strömvärde I0. Lägg på en 50 Hz spänning motsvarande U0 på sekundärklämmorna S1 och S2. Strömmen i denna krets skall nu vara lika eller mindre än I0. En högre ström innebär att kärnornas kontaktytor ej ligger samman.

Monteringsanvisning för GSA

 

 

Produktbroschyr GSR

Ring kabelströmtransformator, typ GSR

För mätning och skydd upp till 15 000A
Sekundärsidan 5A/1A
Kan monteras i alla positioner
Klarar höga omgivningstemperaturer
Inget underhåll

 

        Noggrannhetsklass 0,2S används för debiteringsmätning

       Exempel: Transformator 200/5 A klass 0,2s Vid mätpunkten 1 % (dvs 2 A) är strömfelet
       mindre än +/- 0,75%.